สายการบิน Nine Star Airways รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งด่วน!!

Posted on Leave a commentPosted in Job Vacancies

 Document Controller    Role and Responsibilities Undertake various functions related to document control, document archiving, document imaging and maintenance of document register for Construction Projects Collect and maintain files of the latest revision from different vendors. Timely distribution […]

บริษัท One to One Contact Center Public Company Limited ในเครือ Samart Corporation (รับสมัคร Customer Service ประจำโครงการ Airline/Government คะแนน TOEIC 550 UP)

Posted on Leave a commentPosted in Job Vacancies

  บริษัท One to One Contact Center Public Company Limited ในเครือ Samart Corporation (รับสมัคร Customer Service ประจำโครงการ Airline/Government คะแนน TOEIC 550 UP) รายได้รวมสูงสุด : 25,000 บาท /(มีค่าภาษา 5,000) Location : […]

Thai Lion Air รับสมัครตำแหน่ง Aviation Security Officer และ Aviation Security Team Leader ประจำสถานีอู่ตะเภา.

Posted on Leave a commentPosted in Job Vacancies

Thai Lion Air รับสมัครตำแหน่ง Aviation Security Officer และ Aviation Security Team Leader ประจำสถานีอู่ตะเภา. ICAO Annex 17: Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. Roles and responsibilities: – […]

สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Posted on Leave a commentPosted in Job Vacancies

สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1. Flight Data Monitoring Administrator 1 ตำแหน่ง Role and Responsibilities: • Report directly to Safety & Security Manager; • Perform record keeping of FDM data […]

สายการบิน China Eastern รับสมัครพนักงานตำแหน่งฝ่ายสำรองที่นั่งและจำหน่ายบัตรโดยสาร

Posted on Leave a commentPosted in Job Vacancies

คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้ -มีทักษะการเจรจาสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ -มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักวางแผนการทำตามลำดับความสำคัญ -สามารถทำงานเป็นทีมและปฎิบัติตามแผนที่กำหนดให้ได้ -มีบุคลิกภาพดี -ความมั่นใจในตนเอง เอกสารประกอบการสมัคร -เอกสารแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ -สำเนาประกาศนียบัตร และใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ -สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ -รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน […]

URGENT!! สายการบิน Thai Vietjet รับสมัคร Airport Ticketing Officer ประจำสถานีเชียงใหม่และภูเก็ต

Posted on Leave a commentPosted in Job Vacancies

สายการบิน Thai Vietjet รับสมัครงานตำแหน่ง Airport Ticketing Officer ประจำสถานีเชียงใหม่ และสถานีถูเก็ต (1 ตำแหน่งต่อ 1 สถานี)  Role and Responsibilities: • Ensure all reservations calls are answered in a timely • Keeps complete request […]